Pisałem już kiedyś, że najczęstszą przyczyną zwolnień z pracy jest szef (jakie zachowania ma zły szef, pisałem tutaj: Szef idiota. Sprawdź, jak rozpoznać złego lidera w pracy. (lewandowski.guru). Nie mniej nadal jest to wiodący artykuł w najchętniej czytanych, więc pogadajmy jeszcze o tym kim jest zły szef i 6 cech toksycznego szefa.

Z toksycznym szefem jest tak, że niby wszystko jest ok, ale z czasem coś zaczyna Cię boleć. I najwięcej zależy od Twojego nastawienia, stopnia emocjonalnego zagłuszenia jakie posiadasz. Jeśli umiesz się odłączyć i robić swoje niezważając na piętrzące się problemy, to poradzisz sobie z lekką toksycznością, natomiast jeśli angażujesz się emocjonalnie, to będziesz mieć problem.

Oto 6 cech toksycznego szefa.

Naturalna (?) rotacja pracowników

Jednym z powodów, który może sugerować toksyczność w pracy są nieoczekiwanie lub masowe odchodzia z pracy pracowników niezależnie od stażu.. Niedawne badanie ponad 2000 pracowników w Wielkiej Brytanii wykazało, że “2 na 5 pracowników odeszło z pracy z powodu złego lub toksycznego szefa, który nie słuchał, był postrzegany jako „niedostępny”, traktowany jako członek zespół inaczej lub krzyczał na zespół.” Oznacza to, że jeśli zaobserwowałeś ostatnio wzrost liczby wątpliwych rezygnacji, ważne jest, aby zagłębić się w potencjalne przyczyny, takie jak złe przywództwo.

Nie udziela informacji zwrotnych

Pomimo faktu, że dzisiejsi pracownicy pragną natychmiastowego coachingu i konstruktywnego feedbacku, toksyczni szefowie zaniedbują lub odrzucają tę część roli lidera. Tworzy to kulturę strachu i niepokoju w odniesieniu do własnych wyników, ale może również zniweczyć motywację i powodować uprzedmiotowienie pracownika, a także zatrzymać jego naukę i rozwój.

Niezdolność do regulowania swoich emocji

Pracownicy nie powinni czuć się, jakby chodzili po polu minowym mijając szefa, martwiąc się, czy jednego dnia będzie do rany przyłóż, a następnego będzie zły i nieuprzejmy. Ale niestety, jeśli lider nie potrafi regulować swoich emocji, jest to doświadczenie, które pracownicy tej osoby będą musieli znosić dzień po dniu.

Brak empatii i inteligencji emocjonalnej

Według badań przeprowadzonych przez psychologów, „osoby o dużej władzy (np. liderzy) są mniej wrażliwe na emocje innych, mniej chętne do rozważenia perspektywy innych i mniej zdolne do trafnego wnioskowania o emocjach innych”. Jest to niepokojące, biorąc pod uwagę, że inteligencja emocjonalna i empatia w przywództwie są powiązane ze zwiększoną innowacyjnością, retencją, włączeniem i zaangażowaniem.

Nie wyraża uznania ani pochwał

Kiedy pracownik pracuje w godzinach nadliczbowych, czy jego szef wyraża uznanie? Kiedy zespół osiąga znaczący kamień milowy, czy jego szef świętuje ten sukces? Czy lider mówi: „Dobra robota, zespole!” Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, możesz mieć do czynienia z toksycznym szefem.

W tym momencie zadaj sobie pytanie, czy ten przywódca celowo wstrzymuje pochwały i uznanie? Jeśli tak, jest to o wiele bardziej nikczemna i niepokojąca sytuacja niż lider, który robi to nieumyślnie ponieważ nie czuje się komfortowo wyrażając wdzięczność w miejscu pracy, ale przynajmniej może się tego nauczyć.

Nierealistyczne oczekiwania

Znakiem rozpoznawczym toksycznego szefa jest stawianie swoim pracownikom nierealistycznych oczekiwań. Niezależnie od tego, czy oczekują, że ich pracownik dotrzyma niewiarygodnie wysokiego standardu lub nierozsądnego terminu, zauważysz, że coś jest nie tak, gdy pracownicy zaczynają się wypalać, zwalniać, a nawet opuszczać firmę.

Wniosek: zapobiegaj temu, by liderzy stali się toksycznymi szefami dzięki szkoleniom i coachingowi

Niestety, toksyczni szefowie są znacznie bardziej powszechni, niż mogłoby się wydawać. Według McKinsey, 56% pracowników w Stanach Zjednoczonych twierdzi, że ich szef jest średnio lub bardzo toksyczny, a 75% twierdzi, że ich szef jest najbardziej stresującą częścią ich dnia pracy.

Wielu przywódców nie przechodzi odpowiedniego szkolenia i coachingu potrzebnych do bycia zdrowymi i skutecznymi liderami. Zamiast szkolenia w zakresie przywództwa mogą brać przykład i naśladować swoich byłych liderów, nawet jeśli ci liderzy nie byli pozytywnymi wzorami do naśladowania. Dlatego też jednym ze sposobów zapobiegania przekształceniu się liderów, zwłaszcza początkujących liderów, w toksycznych szefów, jest zapewnienie im szkolenia i coachingu, które dają mocny przykład skutecznego przywództwa i wyposażają ich w praktyczne narzędzia, których mogą użyć w ich codzienne życie.